Keshava Madhava Lyrics

 

Keshava Madhava Lyrics:

 

केशवा, माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा

तुझ्यासारखा तूच देवा,
तुला कुणाचा नाही हेवा
वेळोवेळी संकटातुनी तारिशी मानवा

वेडा होऊन भक्तीसाठी,
गोपगड्यांसह यमुनाकाठी
नंदाघरच्या गाई हाकिशी गोकुळी यादवा

वीर धनुर्धर पार्थासाठी,
चक्र सुदर्शन घेऊन हाती
रथ हाकुनिया पांडवांचा पळविशी कौरवा