Yamunechya Tiri Lyrics

 

Yamunechya Tiri Lyrics:

 

यमुनेच्या तीरी काल पाहिला हरी
यमुनेच्या तीरी काल पाहिला हरी ।
कान्हा वाजवी बासरी ।।धृ ।।

बारा सोळा गौळ्याच्या नरी ।
त्या नटूनी चालल्या मथूरे बाजारी ।
त्याने मारला खडा न माझा फोडला घडा ।
त्याने फोडिल्या घागरी ।।१।।
कान्हा वाजवी बासरी

यशोदा बोले बाळ श्रीहरी ।
छेडू नको रे गोकूळ नगरी ।
राधिकेच्या घरी कान्हा पलंगावरी ।
राधा झाली ग बावरी ।
कान्हा वाजवी बासरी।।२।।
कान्हा वाजवी बासरी

एका जनार्दनीं गवळण राधा
ती विनवी तुजला अरे मुकुंदा
गवळ्याची नार करी सोळा सृंगार
झाली चरणावरी ।
कान्हा वाजवी बासरी ।।३।।